【CSBE-020】连续4小时 并木杏梨(並木杏梨)作品新番车牌

【CSBE-020】连续4小时 并木杏梨(並木杏梨)作品新番车牌

其寒饮食入胃,从肺脉上至于肺则肺寒,肺寒则外内合邪,因而客之,则为肺咳,五脏各以其时受病,非其时,各传以与之。曰∶苦者,言其味;参者,言其功力相参上下内外也。

或有棱,或无棱,其色或青,或绿,或黄而斑,或糁而斑,或白路,或黄路。北人得之咀嚼荐酒,入药最良。

又云∶生用能发其生气者,即肝得水而沉;熟用能敛其暴气者,即肝得煮而浮。二月生苗,茎方节赤,四叶相值,叶似兰草,但不甚香,枝叶间微有白毛为异。

苏颂云∶荔枝才过,龙眼即熟。乃若杀三虫,驱伏尸,灭寸白,逐诸虫伏匿百骸,致病久不瘥,变生惊奇形证者,道以丽继万物之生阳,反乎向晦幽深之死阴耳。

土位乎中,故补中而益中气。又有一种曰,比于小而尤不粘。

性专甲拆,而真气从之,曰∶木瓜,果也。北方一种绵大戟,皮韧如绵而色白,气味峻利,弱人误服吐血。

Leave a Reply