FSDSS-003:FALENO独立塑造的超高品质新手美乃雀

FSDSS-003:FALENO独立塑造的超高品质新手美乃雀

点舌下,治大人中风舌喑,小儿惊风不语。无足而有四鬣,前长后短,皆有鳞,。

【主治】阴雨发损痛,煮汁服,取汗即解。 看有墨处是患窍,以螺汁点之,三五次瘰溃破∶用田螺连肉烧存性,香油调搽。

通身浮水上,即弃之。 人犯之,头足贴着。

常取搽之,久久绝根。葱汤洗净,人咬伤疮∶龟版骨、鳖肚骨各一片,烧研,油调搽之。

以黄颡鱼涎和青蛤粉、滑石末等分,丸梧子大。每服二钱,发日,五更井花水服。

东方朔《神异经》云∶南方湖中多鲫鱼,长数尺,食之宜暑而辟风寒。自死蛇渍汁,涂大疥。

Leave a Reply